Velkommen

Mit navn er Karsten Dyring Larsen.

Jeg er autoriseret & specialistgodkendt psykolog med privat praksis i Kolding og har overenskomst med den offentlige sygesikring, og tager imod klienter henvist fra egen læge.

I mere end 25 år har jeg arbejdet som klinisk- og erhvervspsykolog indenfor det offentlige og private virksomheder / organisationer.

På Privathospitalet Mølholm varetager jeg psykologområdet og er fast tilknyttet som censor på psykologuddannelserne ved de danske universiteter.

Har jeg brug for psykolog hjælp?

Det er de færreste mennesker, som går igennem hele livet uden at komme ud for én eller flere kriser. De fleste mennesker kan på egen hånd selv komme igennem disse – men nogle gange er krisen så stor at selv tidligere erfaringer, socialstøtte ikke er tilstrækkelig til at man kommer godt igennem krisen.

Det er disse tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at søge hjælp hos en psykolog.

Det kan være pludseligt opståede belastninger eller problemstillinger der har udviklet sig over tid, og nu fylder så meget at andre aspekter af livet træder i baggrunden.

Det kan være angst, problemer i parforholdet, jalousi, lavt selvværd, konflikter, livskriser, depression, sygdom, stress eller problemer på arbejdet.

I den første samtale fastsættes et mål at arbejde henimod og undervejs sikrer psykologen at fokus holdes på de aftalte mål.

Psykologer har forskellige måder at hjælpe dig på afhængig af din problemstilling. Det betyder, at psykologen sammen med dig finder den tilgang, som psykologen vurderer bedst, vil kunne hjælpe dig.

Nogle gange kan du opleve at psykologen vil henvise dig videre til en anden kollega for at sikre, at du får den bedste behandling. Det gør psykologerne for at efterleve de Etiske principper for nordiske psykologer.

Det gælder for alle psykologsamtaleforløb at udgangspunktet for samtalerne bygger på et solidt videnskabeligt grundlag.


Diskretion & tavshedspligt

Alle psykologer har i henhold til psykologloven tavshedspligt. Det betyder, at samtaler foregår i fuld diskretion og oplysninger vedrørende samtaleforløb ikke videregives.


Information angående Covid-19

Klinikken holder åben for konsultationer med personligt fremmøde – og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer med henblik på at undgå smittespredning.

Det betyder, at der tilbydes samtaler ved personligt fremmøde, telefon- og videokonsultation. Når du besøger klinikken, bedes du bære mundbind i venteområdet og du bedes komme på det aftalte tidspunkt, således at antallet af personer reduceres på gange og i venteområdet.

Under konsultationen er der minimum 3 meter imellem os, jeg er forpligtet til at bære mundbind. Overflader bliver sprittet af og rummet udluftes grundigt imellem hver konsultation.

Ved konsultationer med mere end en person anvendes konferencerum, så afstanden og udluftningen kan opretholdelses.

Ved de mindste symptomer på Corona afholdes konsultationer altid som video- eller telefonkonsultation – dette gælder både for klient og psykolog. Videokonsultationer afholdes via et GDPR sikret system. Videosystemet er let at logge på og virker upåklageligt.

I forhold til mine arbejdsområder testes jeg to gange om ugen for coronavirus.